Skip to content

ES parama verslui kaime teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti ir/ar plėsti. ES lėšomis remiama ne žemės ūkio veikla gali būti įvairi gamyba, apdirbimas, amatininkų veikla, prekyba, apgyvendinimo ir kitos paslaugos.

ES parama verslui kaime teikiama projektams, vykdomiems gyvenvietėse ir miesteliuose, kurių gyventojų skaičius ne didesnis negu 6 tūkst. Vykdant projektus su ES parama galima statyti ar rekonstruoti pastatus, įsigyti verslui kaime vykdyti reikalingą įrangą ir techniką.

ES parama verslui kaime 2023-2027 metais teikiama naujam verslui pradėti, turimam verslui plėsti, keisti vykdomą veiklą kaimo vietovėje. ES parama verslui kaime gali būti teikiama tik toms veikloms, kurios nepatenka į Žemės ūkio ministerijos ES paramos verslui kaime taisyklėse nustatytą neremiamų veiklų sąrašą.

Jeigu fizinis asmuo nori pasinaudoti ES parama verslui kaime 2023-2027 metais turimam ar naujam verslui, jis privalo būti kaimo gyventojas (deklaruoti gyvenamąją vietą kaime). Įmonės, pretenduojančios į ES paramą verslui kaime 2023-2027 metais, privalo būti registruotos ir veikti kaime.

ES parama verslui kaime 2023-2027 metais teikiama pagal atskiruose rajonuose veikiančių Vietos veiklos grupių (VVG) patvirtintas taisykles.

Mes konsultuojame fizinius asmenis ir įmones, kokius reikalavimus pagal konkrečią paramos sritį ir jos taisykles reikia atitikti, kad ES parama verslui kaime būtų skirta. Įvertinę paramos skyrimo galimybes konkrečiam pareiškėjui ir projektui rengiame dokumentus paramai.

Dokumentus ES paramai verslui gauti sudaro: nustatytos formos paraiška, verslo planas, finansinės ataskaitos, pažymos, tiekėjų komerciniai pasiūlymai, kita ES paramai verslui kaime gauti reikalinga informacija. Mes rengiame ES paramos verslui kaime reikalingą paraišką ir verslo planą pagal kiekvienai paramos sričiai nustatytus reikalavimus.

Pagrindinės ES paramos verslui kaime kryptys

Parama verslo pradžiai kaime

ES parama verslo pradžiai kaime teikiama atskiruose rajonuose ir gali sudaryti iki 70 proc. investicijų. Kaimo gyventojai ir įmonės su paramos paraiška turi pateikti verslo planą. ES paramos išmokų gavimas priklauso nuo verslo plano įgyvendinimo.

Parama verslo kaime plėtrai

ES parama verslo kaime plėtrai teikiama ataskaitinius metus veiklą vykdžiusiems ir pajamų iš šios veiklos gavusiems kaimo gyventojams bei įmonėms. ES paramos verslo kaime plėtrai dydis skiriasi atskiruose rajonuose.

KONSULTACIJA