Skip to content

ES parama žemės ūkiui teikiama žemės ūkio produktų gamybai (auginimui), savo valdoje užaugintos žemės ūkio produkcijos apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui, surinkimui), perdirbimui ir tiekimui rinkai. Taip pat ES parama žemės ūkiui teikiama supirktos žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai, kuri apima žemės ūkio produktų supirkimą, surinkimą, paruošimą realizacijai, sandėliavimą, etikečių klijavimą, apdirbimą, rūšiavimą, pakavimą ir pardavimą.

ES parama žemės ūkiui 2023 – 2027 metais teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros programą. Parama skiriama naujų ūkių kūrimui, smulkių ir stambių veikiančių ūkių plėtrai, žemės ūkio produktų perdirbimo verslui vystyti.

Mes konsultuojame esamus ir būsimus ūkininkus, žemės ūkio bendroves, kokius reikalavimus pagal konkrečią paramos priemonę ir jos taisykles reikia atitikti, kad ES parama žemės ūkiui būtų skirta. Įvertinę paramos skyrimo galimybes konkrečiam pareiškėjui ir projektui rengiame dokumentus paramai.

ES paramos žemės ūkiui dokumentus rengiame pagal kiekvienai paramos sričiai nustatytus reikalavimus. Dokumentus paramai gauti sudaro:

  • nustatytos formos paraiška,
  • verslo planas,
  • finansinės ataskaitos,
  • pažymos, tiekėjų komerciniai pasiūlymai,
  • kita ES paramai žemės ūkiui gauti reikalinga informacija.

Rengiame tokį verslo planą, kuris tinka ir bankui arba kredito unijai, kai projekto vykdymui reikalinga paskola.

Po paraiškos pateikimo, esant poreikiui, papildome ir patiksliname dokumentus pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) pastabas. Jei klientas pageidauja, projekto įgyvendinimui gavus paramą teikiame projekto administravimo paslaugas.

Pagrindinės ES paramos žemės ūkiui kryptys

Jaunųjų Ūkinikų Įsikūrimas

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas” skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, jei jie yra įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos bei pateikia pagrįstą ūkio verslo planą.

Investicijos į Žėmes Ūkio Valdas

Pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ 
ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 8000 EUR, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, gaunantiems pajamų iš žemės ūkio veiklos.

Parama smulkiems ūkiams

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 4000 EUR ir ne didesnis kaip 7999 EUR, pateikusiems nustatytos formos verslo planą. Kompensuojama 100 proc. investicijų.

KONSULTACIJA